คลิก เพื่อดูขนาดใหญ่

Kyoei Fasteners Industry CO., LTD. 2414 Kakeya-cho, Unnan-shi, Shimane-ken, Japan
[ใกล้]